2017 Toimintasuunnitelma


Toimintasuunnitelma 2017
Vuonna 2017 yhdistys jatkaa aktiivista toimintaansa Vuoksenniskan alueen kaikinpuoliseksi kehittämiseksi pyrkien löytämään uusia toimintamuotoja aktiivisen aloitetoiminnan ja vakiintuneiden toimintatapojen rinnalle. Toimintavuoden tärkeimpänä painopistealueena on Immalanjärven virkistyskäytön kaikinpuolinen lisääminen.
Myös talouden kohentamiseen, jäsenistön aktivoimiseen sekä yhteyksien luomiseen lapsiperheisiin ja nuorisoon kiinnitetään erityistä huomiota. Yhdistys jatkaa ja syventää yhteistyötään myös alueen muiden yhdistysten ja toimijoiden kanssa.
Muita tapahtumia mm. 2017

·      Kuutamohiihto 10.2.2017 (yhdessä Raution kaupunginosayhdistyksen ja Huhtasenkylän kyläyhdistyksen kanssa)
·      Niskan kevätsiivoustalkoot 20.toukokuuta 2017. 
·      Vuoksenniskantien kesäkadun avajaiset 2.kesäkuuta 2017.
·      Kodalta huvimajalle kevätretki 10.kesäkuuta 2017 Immalanjärven rantaraitilla
·      Niskalenkki – Immalanjärven ympäripyöräily (museotiepäivä) 26.elokuuta 2017
·      Kodalta huvimajalle syysretki 2017 Immalanjärven rantaraitilla (päivämäärä tarkennetaan myöhemmin)
·      Joulumyyjäiset, joulukuu 2017 (päivämäärä tarkennetaan myöhemmin)Immalanjärvi-projekti


Toimintavuoden pääprojekti on Immalanjärven Lietteen ympäristön kohentaminen asukkaiden monipuoliseen virkistyskäyttöön soveltuvaksi. Tämä hanke käsittää ulkoilu- ja luontoreitin raivaamisen Kymälahdesta Lietteen kautta Rautionkylään (myös liikuntarajoitteisille ja tarvittaessa pitkospuineen), lietteelle lintutornin rakentamisen, venepaikkojen rakentamisen vanhaan koulunrantaan (myös kaislojen niittämisen) sekä lietteen uimarannan kunnostamisen (lasten leikkivälineineen ja aikuisten kuntoiluvälineineen). Hanke on tarkoitus toteuttaa Kärki-Leader -rahoituksella talkootyönä ja yhteistyössä Raution kaupunginosayhdistyksen kanssa. Rahoitusta on saatu päätöksen mukaisesti puolet noin 80.000 €:sta. 
Vuonna 2016 on toteutunut osa projektia, muun muassa raitin rakentaminen Lietteelta Rautionkylän rannalle. Vuonna 2017 on ruopattu rantaa venepaikan kohdalla. Projekti etenee kevään edetessä.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti