Historia

NISKAN VUOKSI RY:N PERUSTAMINEN

Niskan Vuoksi ry:n perustamisesta päätettiin, että perustamis-kokoukseen kutsutaan suunnittelutyöryhmän (Risto Olavi Koskinen, Pekka Kettunen, Seppo Vainikka, Irma Tepponen ja Riitta Varis) lisäksi henkilöitä, joiden kanssa on asiasta etukäteen keskusteltu (Leena Riikonen, Liisa Jokinen, Marianne Sutela, Pauliina Näränen ja Kari Fjällström). Kyseiset henkilöt ovat olleet aktiivisesti mukana Niskan perinteen ja valokuvien keräämisessä.

Perustamiskokous päätettiin pitää Studiolla sunnuntaina 10.2.2013 klo 16.00. Perustamiskokouksessa käsiteltävät asiat:

Ø  perustamiskirjan allekirjoittaminen
Ø  liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta päättäminen
Ø  hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten valitseminen
Ø  toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valitseminen (tehtävään on kysytty Heli Virtasta ja Kaarina Nikkasta)

Yhdistyksen puheenjohtajaksi on ajateltu Risto O. Koskista, varapuheenjohtajaksi Seppo Vainikkaa, rahastonhoitajaksi Irma Tepposta ja sihteeriksi Riitta Varista.

Niskan Vuoksi ry perustettiin 10.2.2013 ja merkittiin yhdistysrekisteriin
30.4.2013.

Yhdistyksen ensimmäinen hallitus

Niskan Vuoksi ry:n perustava kokous pidettiin 10.2.2013. Kokous valitsi yhdistyksen puheenjohtajaksi Risto Olavi Koskisen ja hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin Seppo Vainikka, Pekka Kettunen, Irma Tepponen ja Riitta Varis. Varajäseniksi valittiin Jari Riikonen ja Kari Fjällström. Järjestäytymiskokouksessaan 10.2. hallitus valitsi varapuheenjohtajakseen Seppo Vainikan, sihteerikseen Riitta Variksen ja rahastonhoitajakseen Irma Tepposen, joka kuitenkin loppuvuodesta erosi hallituksesta paikkakunnalta poistumisen vuoksi. Hänen tilalleen yhdistyksen rahastonhoitajaksi 1.11.2013 lähtien hallitus valitsi Toiminimi Terhi Ruokolaisen.

vuosikertomus 2013
Kaiken kaikkiaan yhdistyksemme ensimmäinen toimintavuosi on ollut varsin tapahtumarikas ja toiminnantäyteinen. On tyydytyksellä todettava, että jäsenmäärämme on kasvanut nopeasti, tapahtumiin on riittänyt yleisöä kiitettävästi ja lehdistö on käsitellyt Vuoksenniskan ja Niskan Vuoksi ry:n asioita lähes viikoittain. Tuntuu kuin Vuoksenniska olisi heräämässä pitkästä horroksesta. Kulunut toimintavuosi on siten osoittanut, että yhdistyksellemme on olemassa sosiaalinen tilaus, mikä oikeuttaa ja velvoittaa jäsenistöä jatkamaan edelleen aktiivista toimintaa Vuoksenniskan parhaaksi.

Kuukausitapaamisten teemat ja alustajat 2013:
·      Ti 23.4. Harakan saha (Sakari Tossavainen, Oli kerran Vuoksenniska -työryhmä)
·      Ke 18.9. Immalanjärvi eilen tänään, huomenna (OKV-työryhmä, Yrjö Haverinen, Pro Immalanjärvi ry, arkkitehti Raine Valtonen)
·      Ke 23.10. Vuoksenniskan seudun koulut kautta aikojen (OKV-työryhmä)
·      Ke 20.11. Vuoksen satama ja Ensonranta (OKV-työryhmä, Sakari Tossavainen)
Neljän yhdistyksen Niskakeskus-aloite
·      Ke 11.12. Lurtiskan kasarmit ja Kerhonmäki (OKV-työryhmä)

Vuosikertomus 2014
Kuukausitapaamisten teemat ja alustajat 2014:
30.1. ”Rämpsälä mielessäin”, kuvaesitys Rautionkylän historiasta, Hanna Ollikainen
6.3.   ”Suomen Ruhr” - Metsäteollisuuden vaiheista Vuoksenlaaksossa, Pekka Lehonkoski
10.4. Vuoksenniskan alueen luonto, Leena ja Hannu Aarnio
                      Immolanjärven rantojen avohakkuut, Yrjö Haverinen
3.9.   Vuoksenniskan seudun harju- ja rantamaisemat jääkauden ja vedenpinnan vaihtelujen muovaamina, Lauri Pietiläinen
8.10. Kuvaesitys Immolan kartanon historiasta, Risto Olavi Koskinen
                      Imatran Golfin vaiheet, Turkka Ollilainen (Imatran Golfin ravintolatiloissa)
5.11. VR:n vaiheet Vuoksenniskalla, Päivi Hienonen

Muita tapahtumia mm. 2014:

Kodalta kodalle, syysretki 1.11. Immalanjärven rannalla yhdessä Raution kaupunginosayhdistyksen kanssa. Samalla suoritettiin rantaraitin katsastus.

Immalanjärven Lietteen kunnostaminen asianmukaiseksi uimarannaksi ja venepaikkojen rakentaminen lähistölle on ollut yhdistyksen työsuunnitelmissa koko toimintavuoden ajan. Syksyllä kutsuimme koolle laajennetun Liete-työryhmän, johon pyysimme mukaan kaikki mahdolliset intressiryhmät kaupungin ja järjestöjen taholta. Yhteistyö lähti hyvin liikkeelle, ja tarkoitus on nyt laatia konkreettinen hankesuunnitelma, johon sisältyy myös Kymälahdesta Rautionkylään ulottuvan virkistysreitin kunnostaminen järven rantaan. Hanke pyritään rahoittamaan Leader-avustuksella, jota voidaan hakea keväällä 2015.

Unterniskanjoen rantojen raivaustalkoot yhdistys käynnisti marraskuussa yhteistyössä Imatran kaupungin kanssa. Joulukuussa mittava urakka, n. 300 miestyötuntia, saatiin päätökseen, ja samalla yhdistyksen kassa karttui kaupungin maksamien korvausten ansiosta.

Sillan teko Unterniskajoen yli yhdistyksemme miehet olivat mukana
sillan teossa ja polkujen raivauksessa.

Vuosikertomus 2015
Kuukausitapaamisten teemat ja alustajat 2015:

                      19.3.2015   Luento, Hissillä kotiin projekti kumppanuustalolla, luennoitsijana
Veikko Hämäläinen, paikalla 20 henkilöä

                      23.4.2015   Luento, Hissillä kotiin projekti kumppanuustalolla, luennoitsijana
Veikko Hämäläinen, paikalla 20 henkilöä

                      15.8.2015   Oli kerran VYK-kirjan julkistamistilaisuus Vuoksenniskan entisellä
yhteiskoululla, esittäjän tekijä Risto Olavi Koskinen, paikalla noin 100 henkilöä

29.10.2015 Luento, Vuoksenniskan urheiluseurojen historia, ravintola ELMA:ssa, luennoitsijat Pekka Heiskanen Vuoksenniskan Vesa, Arto Kyllönen Vuoksenniskan Vesa ja Vuoksenniskan Ryhti sekä Veikko Lankinen Vuoksenniskan Urheilijat. paikalla 30 henkilöä.

Muita tapahtumia mm. 2015:
Keväällä 2015 sekä syksyllä 2015 Niskan Vuoksi jatkoi Unterniskanjoen rantojen  raivaustalkoita yhteistyössä Imatran kaupungin kanssa. Näin saatiin kartutettua yhdistyksen kassaa kaupungin maksamien korvausten ansiosta.
Samalla saatiin Lietteen kodalle puita käytettäväksi.
Talkoissa 5 – 10 henkilöä.

Keväällä 2015 tehtiin Unterniskan yli kulkeva silta vanhasta Ukonniemen sillasta.
                      Talkoissa 5 – 10 henkilöä

4.2.2015      Kuutamohiihto yhdessä Raution kaupunginosayhdistyksen ja
                      Huhtasenkylän kyläyhdistyksen kanssa, mukana n. 80 henkilöä.

                      30.4.2015   Vappukarkelot (munkkipäivä), mukana 40 henkilöä

                      9.5.2015      Niskan kevätsiivoustalkoot, mukana 15 henkilöä

16.5.2015   Pop up –ravintolapäivä keväällä Studio Niskalla, mukana 75 henkilöä

21.5.2015   Kodalta huvimajalle –kevätretki Immalanjärven rantaraitilla, mukana Rautionkylästä 12 kävelijää ja Vuoksenniskalta 23 kävelijää.

4.6.2015      Vuoksenniskantien kesäkadun avajaiset, mukana 150 henkilöä

16.8.2015   Niskalenkki – Immalanjärven ympäripyöräily (museopäivä), mukana n. 30 henkilöä

22.8.2015   Imatrapäivä, Vuoksenniskan osalta (kaupunkijuna), mukana 60 henkilöä

22.9.2015   Kodalta huvimajalle –syysretki Immalanjärven rantaraitilla, mukana Rautionkylästä 6 kävelijää ja Vuoksenniskalta 8 kävelijää. lisäksi kodalla kävi n. 30 henkilöä kahvilla ja letulla.

Syksyllä 2015 aloitettiin lintutornin teko entiselle Immalan Lietteen venerannalle, joka valmistui joulukuussa 2015.
Talkoissa 5 – 9 henkilöä + muutama maksullinen urakoija.

21.11.2015 Pop up –ravintolapäivä syksyllä Studio Niskalla, mukana 50 henkilöä

2.12.2015   Lintutornin avajaiset entisellä Immalan Lietteen venerannalla, tilaisuus oli tosi onnistunut, paikalla 73 henkilöä + Etelä-Karjalan TV / Radio.
Samoin ennakkoon oli artikkeli Uutisvuoksessa.

26.11.2015 Joulukadun avajaiset, mukana noin 150 henkilöä


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti